INTERHALL - přetlakové haly, nafukovací haly, sportovní povrchy

Obloukové haly

07Jako trvalou alternativu k nafukovacím halám nabízíme realizaci tzv. obloukových hal. Hlavním nosným prvkem jsou lepené dřevěné vazníky. Ty jsou osazeny na předem připravený fundament – zpravidla betonová deska, pasy nebo patky (dle situace a projektové dokumentace). Čela haly jsou pak vyplněna sendvičovými PUR panely. Opláštění je zpravidla řešeno obdobným způsobem jako u hal přetlakových, tedy hlavní vnější vrstvu pláště tvoří světlopropustná PVC fólie. Mezi touto fólií a samotnými vazníky je pak vrstva bublinové izolace následovaná vzduchovou mezerou o stejné tloušťce, jako je tloušťka samotného vazníku. Pohledová vnitřní strana je vyřešena opět prostřednictvím bílé fólie, což má pozitivní vliv na rozptyl vnitřního umělého osvětlení, které je zavěšeno na lepených vaznících.

Vytápění je stejně jako u přetlakových hal zajištěno topnou VZT jednotkou. Rozvod přiváděného teplého vzduchu v hale je zajištěn po celé její délce prostřednictvím vzduchotechnických kanálů.

Vzhledem k charakteru stavby je nutné vypracovat potřebné dokumenty včetně statických výpočtů.

Více fotografií námi realizovaných hal naleznete v galerii zde

YOUAH Úvod Služby Obloukové haly
A+ R A-